Persoonlijke Ontwikkeling

‘We kunnen het wonder van het leven slechts volledig begrijpen indien we open staan voor het nieuwe en het onverwachte laten gebeuren. Iedere dag schenkt het leven ons een moment waarin we de mogelijkheid hebben om alles te veranderen wat ons ongelukkig maakt!’ (Paulo Coelho)

Op de momenten in mijn leven dat ik zelf vastliep ervaarde ik een sterke behoefte aan iemand die in volledige aandacht en beschikbaar, samen met mij wilde onderzoeken wat daarvan de oorzaken waren. Ik heb het geluk ervaren een begeleider te vinden die mij weer op weg kon helpen en mijn vertrouwen hielp te herstellen zodat ik vanuit een nieuw bewustzijn oplossingen vond. Die ervaring heeft mij aangezet zelf opleidingen te volgen tot professioneel begeleider.

Mijn ervaring is dat de diepe oorzaken voor problemen vaak liggen in die pijnlijke gebeurtenissen in ons leven die we nog onvoldoende hebben verwerkt. Het gevolg daarvan is dat ogenschijnlijk onschuldige gebeurtenissen in het heden – ons door dat overwerkte in het verleden – volledig uit balans kunnen brengen. Onze emoties nemen dan als het ware de regie over en we zijn onvoldoende in staat op een nuchtere- en rationele manier te handelen. 

In mijn begeleiding stel ik je wezenlijke vragen die je helpen inzicht te krijgen in oorzaken en patronen, naast jouw bewuste- en onbewuste manier om daarmee om te gaan. In situaties waarin je vastloopt in een probleem, situatie, dilemma of relatie. Daar waar jouw bekende houding en gedrag ontoereikend zijn, jouw oplossingen voor de problemen waar je in leven of werken tegenaan loopt niet meer werken. Of als de wens hebt een volgende stap te zetten in jouw persoonlijke leiderschap.

We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them’. (Albert Einstein)..

In 2009 werd bij mijzelf EMDR toegepast, wat staat voor ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’. Deze methode leidde in enkele sessies tot de verwerking van de gevolgen van pijnlijke (soms traumatiserende) gebeurtenissen. Een directe ‘desensibilisatie’ en het ‘opnieuw verwerken’ van die gebeurtenissen ontstaat met EMDR door met dat deel van ons brein te werken dat onze veiligheid waarborgt. Die ‘desensibilisatie’ is het resultaat van ‘bilaterale stimulatie’ waardoor de negatieve effecten van die gebeurtenis in het hier en nu gedecimeerd worden. Bilaterale stimulatie leidt tot ‘Rapid Eye Movements’ wat bekend is de REM-slaap. Het brein gaat associëren en komt tot verwerking. 

Deze voor mij dermate positieve én transformerende ervaringen met EMDR maakte dat ik mij heb verdiept in het fenomeen trauma en de verwerking ervan. Sinds 2005 heb ik meerdere opleidingen en leergangen voltooid en in 2018 een EMDR-opleiding gedaan. Mijn manier van werken is multidisciplinair, waarbij ik verschillende manieren van waarneming en bewustwording combineer met deze en andere methodes. 

Het is mijn ervaring dat de verwerking van pijnlijke (traumatiserende) gebeurtenissen een fundamenteel positief verschil maakt in ieders persoonlijke ontwikkeling en in alle levensgebieden. Het ervaren van verlies en pijnlijke ervaringen is een menselijk gegeven. Het verwerken ervan maakt dat mensen weer in balans komen zodat ze betekenis kunnen geven aan dat verlies. Deze transformatie werkt bevrijdend en versterkt het zelfvertrouwen! Weet dat je van harte welkom bent!