Action Learning

Breaktrough Problem Solving
Leading With Questions

High Performing Teams

Actief gebruik maken van aanwezige kennis

Een belangrijke veronderstelling van Improvement Leadership is dat er in iedere organisatie enorm veel kennis aanwezig is. Met het toepassen van Action Learning leert Improvement Leadership jouw mensen deze – vaak impliciete – kennis naar boven te halen bij het oplossen van problemen. Dit leidt ertoe dat mensen en teams leren en jouw organisatie verbetering doorvoert. Action Learning leidt tot nieuwe inzichten en serieuze doorbraken bij het oplossingen van problemen.

Action Learning betekent letterlijk dat mensen in die specifieke interactieve vorm in groepen leren en zich ontwikkelen in hun eigen team of organisatie. Daardoor gaat de besproken actie, die vaak gerelateerd is aan een aspect van samenwerken, bij een volgende uitvoering merkbaar beter. De grootste impact heeft Action Learning bij het oplossen van complexe- en urgente problemen die van alle teamleden vraagt dat ze moeten ‘reflecteren en leren’ om tot een ‘strategie’ te komen die tot een doorbraak leidt. Mensen worden blij als ze kunnen creëren, bouwen, verbeteren en leren. Ze willen een positieve bijdrage leveren, onderdeel zijn van de oplossing en daarin bij voorkeur gezien en gehoord worden.

Action Learning vraagt bepaalde vaardigheden van teams. Een vaardigheid om inzicht gevende vragen te stellen in plaats van het delen van ideeën en oplossingen. En focus op de vraag hoe je anderen in het team kunt helpen in plaats van jezelf, bij het vinden van de kern van het probleem. Een vorm waarbij het organisatiebelang het persoonlijke belang overstijgt. Creativiteit, energie en kracht ontstaan indien teams van zes tot acht collega’s elkaar om hun kennis, ervaringen en inzichten vragen. Door vragen te stellen geven we de ander niet alleen impliciet respect en waardering, maar de energie in de groep stijgt en leidt tot een gedreven dialoog. De complexiteit van het probleem nodigt uit tot creativiteit en de urgentie van het probleem maakt dat de Action Learning sessie echt noodzakelijk is. Uitstel heeft een negatieve impact op het succes van de organisatie of het team.

We zijn als mensen alleen in staat een actie te verbeteren door te leren. Of het nu gaat over een techniek in de beoefening van sport of over acties op het werk. Welke acties heb jij ooit verbeterd zonder erop te reflecteren? Wie is in staat iets te leren zonder te reflecteren? Hoe kun je reflecteren zonder vragen te stellen? Aan jezelf of aan anderen?

Er zijn drie Action Learning veronderstellingen:

 

Geweldige vragen leiden tot geweldige reflecties;

Of het nu gaat om een vergadering, een overleg of een brainstorm sessie. De kwaliteit van de vragen heeft een sterke invloed op het reflectievermogen van individuen en teams. Tijdens Action Learning sessies nodigen we de participanten uit tot het stellen van geweldige vragen. Dat lukt alleen als er voldoende onderling vertrouwen en ontspanning is. Als we de vragen als het ware binnen laten vallen, kunnen er bijzondere reflecties ontstaan. Einstein heeft ooit gezegd dat je een probleem niet kunt oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. Een andere bekende uitspraak van hem is: ‘Als ik een probleem moest oplossen in 1 uur en mijn leven hing er vanaf, dan zou ik de eerste 55 minuten besteden aan het vinden van de juiste vraag’.

Diepe reflecties leiden tot diepgaande leermomenten

Reflectie is de aanjager van ontwikkeling. Ontwikkeling als individu maar zeker ook als team. Het positief-kritisch terugkijken op individueel- en groepsgedrag is enorm leerzaam. Op voorwaarde dat  dit op een respectvolle manier gebeurd met een focus op leren. Dat maakt daarmee onderdeel uit van het leren tijdens Action Learning sessies. Zonder oordeel en vanuit nieuwsgierigheid elkaar bevragen bevordert het proces van reflectie. Vragen over de mentale- en emotionele processen die onder het gedrag liggen is de ultieme vorm. Prikkelende vragen inspireren tot effectiever (team) gedrag in de toekomst. We werken bij Action Learning sessies standaard met een observator die aan het einde van de sessie reflecteert op een ieders leerdoelstelling.  

Geweldige leermomenten leiden tot geweldige doorbraken.

De betekenis die ik aan leren geef is ‘veranderen’. Na een geweldig leermoment mensen en teams dingen anders doen. Communicatie verandert, processen veranderen, de strategie verandert, de klantbenadering verandert of de manier waarop langdurig ziekteverzuim wordt gereduceerd verandert bijvoorbeeld. Omdat ik met Action Learning doorbraken wil bereiken in het oplossen van complexe- en urgente problemen in organisaties MOET er geleerd worden. Zonder verwijt of het gebruik van het woord ‘fout’ leren wat de grondoorzaken zijn van dat probleem waarmee we werken. Een van de grondregels van Action Learning is: ‘Stel vragen, stel vragen stel vragen’. De relatie tussen vragen stellen, reflecteren, leren en doorbraken zien is evident. Ik wordt blij als ik mensen in teams van en met elkaar zie leren! Daar draag ik graag aan bij.

Alle baanbrekende uitvindingen en innovaties in het verleden waren het gevolg van geweldige vragen!

Een wezenlijk aspect van Action Learning is dat de Action Learning groep weet wie de gevonden oplossing toepast in de praktijk. Bij Action Learning wordt die oplossing ‘actie’ genoemd. Het dient helder te zijn wie de ‘actiehouder’ is. Daardoor wordt iedere Action Learning sessie gevolgd door een of meerdere concrete acties! De organisatie leert door die actie toe te passen en op de effectiviteit ervan te reflecteren.