hans van Buijten

over mij

Hans heeft zijn expertise opgebouwd in verschillende organisaties in de BeNeLux en in Zwitserland. Zijn meer dan dertig jaar lange ervaring in kleine (familie)bedrijven, middelgrote en grote (beursgenoteerde) organisaties in de sectoren handel en dienstverlening maakt dat hij zich zeer goed kan verbinden met de (nieuwe) leiders van deze tijd. Uit eigen ervaring weet hij wat er nodig is om leiding te geven aan mensen en welke persoonlijke en professionele uitdagingen dit biedt

Mijn jeugd

Ik word geboren op 17 mei 1961 in de Haarlemmermeer. Ik ben de tweede in het gezin met vier kinderen en heb drie zussen. Thuis draait alles om het familiebedrijf van mijn vader en twee broers. Mijn ouders werken beiden in het bedrijf. Gesprekken gaan tijdens het avondeten steevast over klanten, leveranciers, broers, medewerkers, omzet en ga zo maar door.

Als kind ga ik na het avondeten vaak met mijn vader mee naar klanten, die verlichting ophangt of elektrische apparaten repareert. De broers werken als elektrotechnisch installateur en doen loodgieterswerk, mijn vader is de informele baas. Al heel jong werk ik na schooltijd mee in het bedrijf. In het magazijn sorteer ik in mijn lagere schooltijd dozen installatiemateriaal uit en erger mij flink aan de inefficiënte en verspillende werkwijze van mijn ooms.

Professionele groei

Er ontstaat daar een nieuw toekomstplan en ik kom, na een aantal jaar op het hoofdkantoor van Kwantum Hallen als inkoper te hebben gewerkt, in de financiële markten terecht. De financiële wereld imponeert mij en biedt mij de gelegenheid mijn ondernemerschap in te zetten in een professionele organisatie.

Na verloop van tijd verschuift mijn focus van ‘trading’ naar ‘sales’. Dit vanuit mijn wens actief aan internationaal opererende zakelijke klantrelaties te kunnen werken en hen te ondersteunen bij de beheersing van rente- en valutarisico’s.  Na vijftien jaar word ik gevraagd leiding te geven aan sales professionals.

In het jaar 2000 krijg ik door mijn benoeming tot verkoopdirecteur Nederland in het bedrijfsonderdeel ‘Financial Markets’ de gelegenheid samen met mijn team een nieuwe visie, missie en strategie te bepalen en deze te vertalen naar concrete stappen en doelen. Daar kom ik opnieuw tot de ontdekking dat ik blij word van bouwen en verbeteren.

Dit leidt tot verschillende successen en om die reden krijg ik in 2006 de verantwoordelijkheid over het onderdeel ‘Sales Treasury Products Europa’. Minimaal twee dagen per week werk ik op het hoofdkantoor in Brussel en krijg te maken met een verzuilde organisatie, waarin de verschillende silo’s hun eigen P&L targets hebben en waar het realiseren van organisatie-brede verbetering een enorme opgave blijkt te zijn. De omvang van die opgave maakt dat ik een nieuwe functie aanvaard en in 2007 de eindverantwoordelijkheid draag van Fortis Bank Global Markets Nederland.

Mijn zorgen over de wereldwijde klimaatveranderingen maken dat ik graag een bijdrage wil leveren aan een serieuze beperking van de uitstoot van klimaatgassen. Om die reden stap ik over naar het onderdeel Carbon Banking, waar Fortis Bank een leidende rol speelt in de bancaire wereld. Verschillende projecten in China, India en Brazilië leiden tot aantoonbare reductie. Naast de volledige financiering van deze (grote) projecten ontvangen de betrokken bedrijven ontvangen daarvoor ook emissierechten. We kunnen de volledige keten faciliteren.

Als gevolg van de overname van ABN AMRO Business Unit Nederland door Fortis Bank en de enorme verliezen als gevolg van de kredietcrisis dreigt Fortis Bank failliet te gaan. De Nederlandse Staat neemt voor € 16.8 miljard Fortis over en laat het bancaire onderdeel integreren in ABN AMRO. Dit leidt in 2011 tot mijn vertrek.

 

H.uidige activiteiten

Op 1 maart start ik met Improvement Leadership. Creëren, bouwen, verbeteren en leren is mijn passie en ik ben van mening dat mijn bedrijfskundige ervaring gecombineerd met de verschillende opleidingen die ik heb gevolgd op het gebied van leiderschap en communicatie van waarde kunnen zijn voor organisaties die een stap willen zetten in hun ontwikkeling.

Dit leidt tot verschillende opdrachten in verschillende sectoren. Van teamontwikkeling en interim management tot individuele leiderschapscoaching. In 2012 word ik Action Learning coach bij Business School Nederland en sinds 2018 ben ik daar ook actief als docent in deze methode. Een gemis in het ondernemerschap is het samenwerken aan acquisitie, trainingen, opleidingen, strategische projecten, maar ook het plezier en de creativiteit die gaat stromen als ik met anderen werk. Om die reden richten Guus Goris en ik Connected Action Learning V.O.F. in 2018 op. Het is een groot genoegen om samen te werken.

Persoonlijke Missie

“Mensen worden blij als ze kunnen creëren, bouwen, verbeteren en leren. In organisaties is het een uitdaging voor leiders om dit ook echt te realiseren. Hiervoor zijn onderling vertrouwen, het op integere wijze aangaan van conflicten in inhoud, het collectief verbinden aan de gezamenlijk gemaakte besluiten en plannen, het elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden en het nakomen van afspraken en de focus op het collectieve resultaat van de organisatie van groot belang. Echt leiderschap begint nadat de leiders zelf de eerste stappen zetten in het geven van vertrouwen en het tonen van kwetsbaarheid. Dit kan alleen nadat zij zich bewust zijn van zowel hun kwaliteiten en talenten als hun persoonlijke ontwikkelingsthema’s.”

testimonials

Wat zeggen anderen over mij

Hans maakt ontzettend goed contact, weet te inspireren en kan als geen ander observeren en benoemen wat er ‘onder water’ speelt in de groep. Daardoor brengt hij het niveau van gesprekken en
groepsprocessen telkens naar een hoger niveau.’

‘Erg prettige manier van werken.’

Deelnemer aan een Action Learning training

Hans heeeft veel zaken verteld die mij een andere kijk hebben gegeven.’

‘Zeer onder de indruk van de wijze hoe Hans deze les inschiet. Combinatie theorie en praktijk uitstekend. Veel aan over gehouden.’

Deelnemer aan een Action Learning training