Improvement leadership

Missie en Visie
E

Visie

Het is de visie van Improvement Leadership dat er bij iedere organisatie ruimte is voor verbetering. Dat iedere organisatie effectieve oplossingen wil vinden voor complexe en urgente problemen. Maar ook dat er enorm veel (impliciete) kennis en ervaring aanwezig is in organisaties en dat deze vaak onvoldoende wordt aangewend. Dat mensen blij worden als ze samen met anderen uit de eigen organisatie tot baanbrekende oplossingen komen, nadat de diepe oorzaak – de wortel van het probleem – helder is geworden.

Mensen ontwikkelen zich graag in de actie van iedere dag. Tijdens de dagelijkse werkzaamheden en midden in de uitdagingen die deze bieden. Zeker indien de noodzakelijkheid, de urgentie, en de complexiteit groot is, ontstaat er met de juiste interactie een enorme energie en creativiteit. Inspiratie en passie krijgen ruimte. Bij voldoende wederzijds respect en erkenning voor elkaars kwaliteiten worden de gekozen oplossingen door het gehele team gedragen, omdat deze daaruit zijn voortgekomen.

Missie

Wij helpen organisaties met het verdubbelen van hun resultaat door het verhogen van omzet, het reduceren van kosten, het verlagen van ziekteverzuim, het versnellen van innovatie en het verbeteren van de interne bedrijfsprocessen en klanttevredenheid. Die verbetering dient langdurig en integraal te zijn. Niet alleen financieel, maar met name voor medewerkers en klanten, hun gezondheid, welzijn en tevredenheid. Verbindend, inspirerend en dienend leiderschap combineren met daadkrachtig management. Leiding geven dat gericht is op verbetering door de nieuwe, als team gevonden oplossingen direct toe te passen in de organisatie. De interne communicatie optimaliseren, waarbij het door leiders stellen van inzicht gevende vragen belangrijker is dan het bieden van oplossingen.

Hierbij zijn van belang:

  • onderling vertrouwen
  • omarmen van diversiteit
  • accepteren van verschillen
  • direct toepassen van concrete verbeteracties
  • collectief verbinden aan de gezamenlijke oplossingen

Het elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden en het nakomen van afspraken dient een vanzelfsprekendheid te zijn. Daarbij staat het resultaat van de organisatie als geheel centraal.

 

Hans van Buijten…

Wat maakt mij blij?

 

Tijdens de verschillende leiderschapstrainingen (2000-heden) heb ik mijn talenten en passies ontdekt. Wat ik heel goed kan is contact maken en een vertrouwensband opbouwen. Mijn aanwezigheid maakt dat de ander zich echt gezien en gehoord voelt. Mijn oprechte nieuwgierigheid in de ander, mijn waarneming en mijn intuïtie dragen bij aan het bewustzijn van mensen en teams. Het vervult mij anderen in mijn werk te helpen door hen te wijzen op hun onvermoede bronnen en oplossingen. Dat doe ik waar mogelijk vragenderwijs, met lichtheid en humor, zonder mijzelf té serieus te nemen.

Sinds 2011 werk ik met enorm veel plezier met teams. Directie-, Management en Projectteams in veel verschillende sectoren. Doordat ik mijn eigen lot onder ogen durfde te komen en deze stapje voor stapje leerde aan te nemen, heb ik een groot begrip voor de uitdagingen en problemen van de mensen waarmee ik werk. Ik gebruik mijn creativiteit graag die met name in dialoog gaat stromen. Ondanks bijna zestig levensjaren blijf ik jong van geest en ben altijd nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden.

Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten!

 

 

Opdrachtgevers

Organisaties waarvoor Improvement leadership heeft mogen werken