Improvement Leadership in business

Business leadership

Apple hoofdkantoor in Cupertino

Bij de ontwikkeling van zakelijk leiderschap sta ik jullie ter zijde en ben daarbij zowel waarnemer als mentor. Hierbij laat ik mijn eigen ervaring als executive, mijn bedrijfskundige kennis en ervaring samenvallen met de vele inzichten die ik heb opgedaan op de niet-rationele kant van  leiderschap in organisaties. Dat wat vaak wordt geduid met het woord ‘onderstroom’.

Het ‘European Mentoring Centre (EMC)’ definieert mentoring als ‘een situatie waarin de ene persoon de andere persoon helpt bij het maken van belangrijke omschakelingen met betrekking tot kennis, werk- of denkwijze’. Volgens het EMC zorgt mentoring er niet alleen voor dat mensen daardoor over het algemeen beter functioneren, maar biedt het daarnaast verschillende concrete voordelen. Zo zouden mensen door mentoring beter kunnen plannen, meer leren, beter met stress kunnen omgaan en beter kunnen communiceren.

We staan nog maar aan het begin van technologische ontwikkelingen en nu al zijn de vijf duurste bedrijven ter wereld digitale platforms. De omvang van de invloed van deze techbedrijven blijft groeien en de vraag daarbij is hoe daar als organisatie antwoord op te geven.

Improvement Leadership is op 07-07-07 opgericht en op dat moment waren de grootste vijf ondernemingen naar marktwaarde:

Hoofdkantoor General Electric, Manhattan

Vijf grootste ondernemingen naar marktwaarde op 07-07-07

 1.     Petrochina               USD 740 miljard
 2.     ExxonMobil              USD 510 miljard
 3.     General Electric       USD 375 miljard
 4.     China Mobile           USD 350 miljard
 5.     Bank of China          USD 335 miljard

Vijf grootste ondernemingen naar marktwaarde op 07-07-17

 1.     Apple                        USD 785 miljard
 2.     Alphabet (Google)    USD 660 miljard
 3.     Microsoft                  USD 560 miljard
 4.     Amazon                    USD 500 miljard
 5.     Facebook.                 USD 490 miljard

De twee miljard mensen die gemiddeld bijna 50 minuten per dag op Facebook doorbrengen leveren een enorme hoeveelheid aan informatie op over hun persoonlijke interesses en gedrag. Op dit moment is Facebook voor 44% van de Amerikanen de belangrijkste nieuwsbron. Nu de nieuwe generatie platforms de fysieke wereld betreden, neemt de urgentie om serieus na te denken over de impact daarvan op jouw organisatie, nu en in de toekomst, toe. Amazon, dat in 2017 Whole Foods kocht is een van de voorbeelden. Een biologische supermarktketen met 460 winkels en 87.000 medewerkers in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Om die reden is het van belang het Management Team te versterken door te werken op vijf verschillende lagen:

 • Het maximaliseren van betrokkenheid vanuit ontmoeting
 • Het versterken van onderlinge vertrouwen door verbinding
 • Het volledig accepteren dat een ieder wordt aangesproken op verantwoordelijkheden
 • Het toepassen van Action Learning rond strategische, urgente en complexe vraagstukken
 • Het met elkaar bepalen van de ‘must-win-battles’ voor de organisatie als geheel

De kwaliteit van (persoonlijke) ontmoetingen in organisaties zijn bepalend voor het succes ervan. Ieder contact opent in potentie een leerlijn. Dat vraagt om een ontwikkeling van persoonlijk leiderschap dat hand in hand gaat met business leiderschap. In verbinding zijn met jezelf én met de ander is daarbij fundamenteel. Om als Management Team antwoord te kunnen geven op de veranderingen die zich aandienen is het van groot belang tijd vrij te maken om werkelijk met elkaar in gesprek te gaan. Als daarbij oude systemische principes als binding, plek en ordening weer betekenis krijgen ontstaat er rust. Nadat jullie als leden van een leiderschapsteam weer met elkaar verbonden zijn kunnen jullie van daaruit met vertrouwen aan de toekomst werken.