Persoonlijk Leiderschap

‘We kunnen het wonder van het leven slechts volledig begrijpen indien we open staan voor het nieuwe en het onverwachte laten gebeuren. Iedere dag schenkt het leven ons een moment waarin we de mogelijkheid hebben om alles te veranderen wat ons ongelukkig maakt’ (Paulo Coelho)

Mijn begeleiding richt zich op de wezenlijke vragen die je helpen jouw zelfbewustzijn te vergroten. Als je het idee hebt dat je vastloopt in een probleem, situatie, opleiding of relatie. Daar waar jouw bekende houding en gedrag ontoereikend zijn, jouw oplossingen voor de problemen waar je in leven of werken tegenaan loopt niet meer werken. Of als de wens hebt een volgende stap te zetten in jouw persoonlijke leiderschap.

Persoonlijke ontwikkeling krijgt vorm nadat jij voldoende moed hebt verzameld jouw overtuigingen en wereldbeeld te onderzoeken. Nadat we jouw persoonlijke geschiedenis in kaart hebben gebracht en jij beeld hebt over de identiteitsvormende (transgenerationele) gebeurtenissen in jouw leven en dat van jouw familie, gaan we de stap maken naar wat jou en jouw toekomst dient.

Bij individuele begeleiding staat de vraag waar je vrij bent en waar onvrij, centraal. Dat wat tussen het bereiken van jouw doelen staat zodat je jouw maximale potentie kunt benutten.

We gaan samen op zoek naar jouw specifieke, dienende taak, die je laat groeien en past bij wie je werkelijk bent. Die taak waardoor je het vermogen hervindt om zelfstandig te kunnen handelen en vanuit vrijheid keuzes te kunnen maken.

Het belangrijkste in mijn begeleiding in de verbinding die je zult ervaren en de veiligheid die in ons contact ontstaat waardoor je volledig jezelf kunt zijn. Naast mijn intuïtie maak ik onder meer gebruik van werkvormen als Transactionele Analyse, Neuro-Linguïstisch Programmeren, Systemisch Werken en de Esoterie. Deze stromingen benaderen op hun eigen specifieke wijze de persoonlijkheid van mensen. Jouw leven, jouw lot en jouw pad worden dan jouw leerschool.